Monthly Archives: July 2016

Latest Posts

Another letter to the electorate… Keeping in touch

I wrote my first letter to you, the electorate, back in March. My intention is to stay in touch, so here I go again keeping you updated with my doings. It’s seems like another sizzling summer has hit us, and whilst I sometimes forget to do so myself, I cannot start this without reminding you to […]

Ittra oħra lill-elettorat… Nibqgħu f’kuntatt

Ktibt l-ewwel ittra tiegħi lilkom, l-elettorat, f’Marzu li għadda. L-intenzjoni tiegħi hi li nibqa’ f’kuntatt magħkom, għalhekk ser inżommkom aġġornati b’dak li ġara dawn l-aħħar ġimgħat. Jidher li reġa’ wasal sajf jixwi, u filwaqt li jien xi kultant ninsa nagħmlu għalija nnifsi, inħoss li ma nistax nibda mingħajr ma nfakkarkom tużaw is-sunscreen. Is-sajf għalija hu żmien […]