Jiena Roselyn Borg nirnexxu llkoll flimkien biex bħala pajjiz inkun minn ta quddiem. Huwa importanti li naħsbu dejjem fil-ġid komuni, biex b’hekk kull wieħed u waħda minnha jgawdi u fl-istess ħin aħna nistgħu nilħqu l-aspirazjonijiet tagħna personali. Jiena nemmen li taħt it-tmexxija tal-Kap tagħna Simon Busuttil, aħna mixjien f’direzzjoni tajba, direzzjoni li twassalna għall-politika onesta u driezzjoni li twassalna biex pajjiżna jkun ta’ reputazjoni tajba u pajjiżna dejjem jirnexxi. Inħeġġiġkhom biex tattendu l-attivitajiet tal-festa tal-Indipendenza u nispera li niltaqa magħkhom hemmhekk.

www.roselynborg.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *